CONDICIONS LEGALS

DADES LEGALS

  • Seu Corporativa. Barcelona,
  • Direcció Postal Av. Marquès de l’Argentera, 17, entresòl-4a. 08003 Barcelona, España, Unión Europea
  • Telèfon: +0034934160166.
  • c/e corporatiu: arquitectura@aus.cat
  • Web: aus.cat
  • Pòlissa d’assegurança: IBERIAN INSURANCE GROUP, S.L. amb domicili a efectes de notificació en la localitat de Sevilla en Calle Virgen de la Victoria nº 3 Local, 41011, y C.I.F. B-86949450 pòlissa nº IIG2022000377
  • NIF: 36984043C

PRIVACITAT

Per tal de donar compliment a l’expressat a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’esmenten a continuació les dades que identifiquen l’empresa: Les dades personals proporcionades en l’àmbit de la present Web, via formulari o via c/e,  són confidencials i formaran part dels corresponents fitxers propietat de Francesc López Nogués, arquitectura connectada, com a responsable dels fitxers es compromet a complir l’ obligació de secret respecte als seus continguts. De la mateixa manera, el titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació i cancel·lació de qualsevol de les seves dades personals que existeixin emmagatzemades en aquesta base de dades. En el cas de realitzar una cessió a tercers de les dades personals dels usuaris de la Web, serà degudament notificat als afectats informant-los la identitat dels destinataris de la cessió i de la finalitat amb la qual seran tractades les seves dades. Francesc López Nogués es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i protecció de dades com a conseqüència dels canvis legislatius que puguin produir-se en aquest àmbit. Si es produís alguna modificació, aquesta informació serà publicada en aquesta pàgina Web, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’ accedeix al Web.